4HRA

Štyria umelci, štyri emócie...

Pozývame Vás na výstavu s názvom 4HRA, ktorá vám predstaví štyroch renomovaných umelcov

1. 7. - 28. 7. 2016
Bratislava - Pálffyho palác
29. 7. - 25. 8. 2016
Trenčín - Trenčiansky hrad

Štyria umelci

Na českej strane sa predstavia Boris Jirků a Jan Tichý a na slovenskej Andrej Augustín a Igor Piačka. Všetci štyria umelci svojim umením už dávnejšie presiahli hranice svojich krajín a stali sa rešpektovanými umelcami strednej generácie českých a slovenských výtvarníkov.

Jirků Boris Jirků
Tichý Ján Tichý
Augustín Andrej Augustín
Piačka Igor Piačka

Štyri ochutnávky

Jirků Tichý
Augustín Piačka

Štyri roviny

4HRA - autori Boris Jirkú, Jan Tichý, Andrej Augustín, Igor Piačka sú aj zdatnými tenisovými hráčmi :-), predstavia sa však vo svojej výtvarnej polohe, ktorá je výsostne maliarska a ponúka rozmanitú výrazovú reč: od abstraktných, miestami až geometrických plôch, až po výpravné figurálne kompozície.

4HRA ponúka umelecký priestor pre samotných aktérov na poli česko-slovenskej konfrontácie a chce predovšetkým zaujať a pritiahnuť do výstavných siení široké publikum, ktoré vyhľadáva dobré umenie.

4HRA má ambíciu preniesť diela autorov do priestorov vybraných firiem, zatraktívniť ich a prispieť k prepojeniu umenia s podnikateľským prostredím.

Výber diel a ich inštalácia vo vybraných firmách bude riešená v termínoch po dohode s organizátorom. Kurátorom výstavy je PhDr. Ľudovít Petránsky.

KATALÓG VÝSTAVY

PhDr. Ľudovít Petránsky

Termíny výstav

Pálffyho palác Bratislava

1. 7. 2016

piatok Pálffyho palác - otvorenie 19 h.
Výstava diel potrvá od 1.7 do 27.7.2016

KATALÓG VÝSTAVY
Zámocká ulica 47, Bratislava
GPS: 48.144974, 17.100965
Výstava je bezplatná

Trenčiansky hrad Trenčín

29. 7. 2016

piatok Trenčiansky hrad - otvorenie 19h.
Výstava diel potrvá od 29.7 do 27.8.2016

KATALÓG VÝSTAVY
Matúšová 19, Trenčín
GPS: 48.894292, 18.044444
Výstava je bezplatná


Úrad vlády
BCClub